www.weatherandclimate.info

Top warmest places

Now USA World
 • Brazos 133, TX
 • Tinian Island, GU
 • Wake Island, GU
 • Key West, FL
 • Saipan Island, GU
 • 140°F / 60.0°C
 • 86°F / 30.0°C
 • 86°F / 30.0°C
 • 85°F / 29.4°C
 • 85°F / 29.4°C

More info...
 • Brazos 133 (TX)
 • Cape Don Lighthouse (AU)
 • Mandora (AU)
 • Derby Aero (AU)
 • Fitzroy Crossing Aero (AU)
 • 60.0°C
 • 42.7°C
 • 42.5°C
 • 41.9°C
 • 41.8°C

More info...

Top coldest places

Now USA World
 • Nuiqsut, AK
 • Wainwright, AK
 • Atqasuk, AK
 • Northway, AK
 • Anaktuvuk Pass, AK
 • 10°F / -12.2°C
 • 16°F / -8.9°C
 • 18°F / -8.0°C
 • 18°F / -7.8°C
 • 19°F / -7.2°C

More info...
 • Davis/AWS (AY)
 • Vostok (AY)
 • Kohnen Ep9 (AY)
 • Dome Plateau Eagle (AY)
 • Dome C II (AY)
 • -58.6°C
 • -52.1°C
 • -48.1°C
 • -46.8°C
 • -45.9°C

More info...

Feedback

Recommend to visit

Our button

You can place our button to your site:
Weather & Climate